• Với bảng điều khiển SKADIS, thật dễ dàng để sắp xếp tất cả các đồvật trong nhà và nhanh chóng tìm thấy những vật dụng khi bạn cần.
  • Các phụ kiện dễ dàng sửa chữa bất cứ nơi nào trên bảng và dễ dàng di chuyển khi bạn muốn.
    Tấm ván 
  • Rộng: 76 cm
    Sâu: 12 cm
    Cao: 56 cm